บางคนกำลัง เหงา 

 

บางคนกำลังเ ศร้า

 

บางคนกำลังสนุก

 

บางคนกำลังทุกข์

 

บางคนรู้สึกอ้างว้าง

 

ทุกอย่างจบลง

 

เ มื่อทุกคนเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง

 

ถ้าเ ราไปนอนอยู่โรงพยาบาล 

 

เ งินแสนเงินล้าน ก็ใช้การไม่้ได้

 

เอาสุขภาพดี กับคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ได้ ก็เกินพอ

 

มัวทุกข์อยู่ทำใ ม โลกนี้..จะเป็นงัย ก็แล้วแต่เรา

 

โ ลกมีไว้ให้เหยียบ หาใช่มีไว้ให้แบก

 

 

Comment

Comment:

Tweet