Painting

เครื่องมือวาดรูปดิจิตอล อันที่ว่า คือ wacom เอาไว้สำหรับวาดรูปในโปรแกรม photoshop

 มีคนใจดี เดินผ่านไป ผ่านมา บอกว่า เห็นเราชอบวาดรูป ก็เลยหาที่วาดรูปแบบดิจิตอลมาให้

 บอกว่า ยุคนี้กระดาษมันแพง ถ้าวาดเปื้อนแล้วกระดาษเสีย  มันก็เปลือง  เสียดายกระดาษ

(แน่ะ จะบอกว่าเราวาดไม่สวยใช่มะ ) จึงให้เราเปลี่ยนมาวาดใน photoshop ได้แล้ว

ก่อนที่จะตามเทคโนโลยีไม่ทัน  หึหึ

 ก็เลยลองวาดครั้งแรก ด้วย wacom รุ่นมินิ 

 

อันที่จริงก็ใช่  ยิ่งพูดยิ่งถูก ถ้าเราใช้ wacom วาดใน photoshop

เรามีโอกาศประหยัดกระดาษ แล้วหันไปใช้พลังงานไฟฟ้ากันเถอะ

เพราะกระบวนการผลิตกระดาษเดียวนี้ ก็ต้องใช้ ทั้ง ทรัพยากร ธรรมชาติ

และพลังงานไฟฟ้าอีกด้วย

 

ถ้าหันมาวาดใน photoshop น่าจะุประหยัดกระดาษได้ 100 %

ลองวาดครั้งแรก มันก็แปร่งๆ อย่างเจ้าหนูตัวนี้

 

ก็อย่างว่าอ่ะนะ

เห่อของใหม่จนมือสั่น